Syddjurs Vandråd
FRISK VAND FRA HANEN
Name: SDV_HorisontalLogo.png.
Velkommen til Syddjurs Vandråd
Læs informationer fra Sven Weel om kontrol for pesticider - især Chlorothalonil-amidsulfonsyre
Vandrådets formål er primært at virke som kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune i alle forhold af fælles interesse.
Vandrådet skal herunder optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til offentlige myndigheder, specielt med henblik på koordinering af:
· Vandindvindingsrettigheder, · Vandforsyningsplaner, · Kildepladsbeskyttelse, · Regulativer, · Vandforsyning i det åbne land, · Vandanalyser, · Deltagelse i koordinationsforum etc.
Vandrådet kan i øvrigt bistå vandværkerne i spørgsmål af vandteknisk, administrativ og økonomisk art, hvor der er tale om fællesinteresser, f.eks. vedrørende nødforsyninger, ringledninger, lækagesporing etc.
Aktuelt
29. april 2019Repræsentantskabsmøde på Rønde HøjskoleSe dokumenter her.
22. november 2018Afholdt arrangement:Temaaften den 20. november 2018.Se dokumenter her.
16. november 2015Fra Syddjurs Kommune har Vandrådet medtaget en skabelon til udarbejdelse af beredskabsplaner. Der ud over har vi uploaded Danske Vandværkers vejledning nr. 300 om beredskabsplaner.Klik her for at se dokumenterne.

Name: SDV_HorisontalLogo.png.
Name: SDV_HorisontalLogo.png.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Formand: Sven Weel Jensen | telefon: 40 15 46 81 | Email: formand@syddjursvandraad.dk
Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net