Syddjurs Vandråd
FRISK VAND FRA HANEN
Name: SDV_HorisontalLogo.png.
Velkommen til Syddjurs Vandråd
Vandrådets formål er primært at virke som kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune i alle forhold af fælles interesse.
Vandrådet skal herunder optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til offentlige myndigheder, specielt med henblik på koordinering af:
· Vandindvindingsrettigheder, · Vandforsyningsplaner, · Kildepladsbeskyttelse, · Regulativer, · Vandforsyning i det åbne land, · Vandanalyser, · Deltagelse i koordinationsforum etc.
Vandrådet kan i øvrigt bistå vandværkerne i spørgsmål af vandteknisk, administrativ og økonomisk art, hvor der er tale om fællesinteresser, f.eks. vedrørende nødforsyninger, ringledninger, lækagesporing etc.
Aktuelt
NB:
Repræsentantskabsmøde afholdes mandag d. 17. august 2020 kl. 19.30 på Rønde Høj- og Efterskole.
Fra Syddjurs Kommune har Vandrådet medtaget en skabelon til udarbejdelse af beredskabsplaner. Der ud over har vi uploaded Danske Vandværkers vejledning nr. 300 om beredskabsplaner.

Name: SDV_HorisontalLogo.png.
Name: SDV_HorisontalLogo.png.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Formand: Sven Weel Jensen | telefon: 40 15 46 81 | Email: formand@syddjursvandraad.dk
Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net