Syddjurs Vandråd
FRISK VAND FRA HANEN
Name: SDV_HorisontalLogo.png.
Kvalitetssikring
27. oktober 2014Nyt kursus i kvalitetssikringI slutningen af november 2014 udbyder Vandrådet atter i samarbejde med DVN - Dansk Vand- og Naturcenter kurser i hygiejne, vandværksdrift og ledelsessystemer.Kurserne har som mål at ruste vandværkerne til at opfylde kravene i henhold til bekendtgørelse nr. 132 om kvalitetssikring på almene vandværker fra 14. februar 2013.De kurser, som udbydes, er godkendt af Syddjurs Kommune.Kursusindholdet fremgår af dette link:
Indbydelse til kursus November 2014
18. december 2013Kursus i kvalitetssikringI det kommende år udbyder vandrådet i samarbjde med DVN - Dansk Vand- og Naturcenter kurser i hygiejne, vandværksdrift og ledelsessystemer..Kurserne har som mål at ruste vandværkerne til at opfylde kravene i henhold til bekendtgørelse nr. 132 om kvalitetssikring på almene vandværker fra 14. februar 2013.De kurser, som udbydes, er godkendt af Syddjurs Kommune.Kursusindholdet fremgår af dette link:
Bekendtgørelse om Kvalitetssikring.Den 14. februar 2013 trådte den nye bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg i kraft til fuld implementering hos vandværkerne inden 31. december 2014.Bekendtgørelsen har været undervejs i høringsfasen siden efteråret 2012. Den har været omtalt i novembernummeret af Vandposten, side 27. Se bekendtgørelsen herunder og se artiklen herunder.


Aktuelt


Fra Syddjurs Kommune har Vandrådet medtaget en skabelon til udarbejdelse af beredskabsplaner. Der ud over har vi uploaded Danske Vandværkers vejledning nr. 300 om beredskabsplaner.
Name: SDV_HorisontalLogo.png.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Formand: Peter Johan Bruun | telefon: 29 62 06 49 | Email: formand@syddjursvandraad.dk
Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net