Syddjurs Vandråd
FRISK VAND FRA HANEN
Name: SDV_HorisontalLogo.png.
Leverandøraftaler
Samarbejdsaftale med Kamstrup om Elektroniske målere
Vandrådet har indgået en samarbejdsaftale med KAMSTRUP om køb af elektroniske vandmålere. Ideen i aftalen er, at vandrådets medlemmer går sammen om at bestille målere, således at de enkelte vandværkers bestillinger samles i en pulje med samlet bestilling til sucessiv levering i henhold til det enkelte vandværks planlægning.Købsprisen for målerne bliver herefter fastlagt efter den samlede bestilling.
Oplysning om aftalens indhold kan fås hos Vandrådets sekretariat eller hos formanden.


Samarbejdsaftale med Thvilum om Ledningsregistrering
Vandrådet har indgået en fordelagtig aftale med Thvilum om ledningsregistrering. Aftalen indebærer bl.a. en stor rabat på det årlige abonnement for specielt de mindre vandværker.
Det nærmere indhold af aftalen kan oplyses ved henvendelse til Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder Tlf.: 86 54 62 33 eller mail: kontor@thvilum.dk
Se mere på www.thvilum.dk


Samarbejdsaftale med Rønde Sparekasse - er opsagt
Vandrådet har modtaget vedlagte opsigelse af Vandrådets samarbejdsaftale med Rønde Sparekasse, begrundet i det ekstrem lave renteniveau.
Vandrådet vil ikke forsøge at etablere en ny samarbejdsaftale med et andet pengeinstitut, da det er bestyrelsens opfattelse, at Vandrådet ikke kan opnå bedre betingelser, end det enkelte vandværk kan få ved en individuel aftale.


Samarbejdsaftale med NRGI om leverancer af El
Syddjurs Vandråds aftale med NRGi om leverancer af el til vandrådets medlemmer er blevet ændret. Hidtidige aftaler med fast pris bortfalder med udgangen af 2019.
Den nye aftale gælder fra 1.1.2020 til 31.12.2024 og omfatter følgende:
1. Køb af EL uden fast aftale, såkaldt Basis-el. 
2. Spot-el for SORT strøm med et handelsgebyr.
3. Spot-el for KLIMAVENLIG strøm med et handelsgebyr for klimavenlig strøm - her medfølger klimabevis og elektronisk logo. Spot-el afregnes til den enhver tid gældende spotpris på EL-børsen + handelstillægget.
Oplysning om aftalens nærmere indhold kan indhentes hos vandrådets sekretariat på info@syddjursvandraad.dk eller hos NRGI.
Vandværker, som ønsker at tilslutte sig aftalen, retter henvendelse direkte til NRGI.
Kontaktperson hos NRGi er:
Lene Damm Pedersen, El RådgiverE-mail: Lepe@nrgi.dk - Tlf. 79 29 29 14
NRGi Infrastruktur, Bjerrevej 139, DK-8700 HorsensTel +45 8739 0404, Fax +45 8739 0405www.nrgi.dk


Samarbejdsaftale med Eurofins om Vandanalyser
Vandrådet har efter udløbet af den hidtidige aftale indgået en ny 3-årig samarbejdsaftale med EUROFINS, som vandrådets medlemmer kan tilslutte sig. Samarbejdsaftalen, der tager udgangspunkt i kontrolprogrammer i henhold til den seneste bekendtgørelse, gælder fra 1. oktober 2019 og løber 3 år frem med mulighed for forlængelse i 2 år.
Samarbejdsaftalen giver vandværkerne nogle meget favorable priser på alle kontrolprogrammer. Priser, der er så fordelagtige, at vi ikke har set andre tilbud på samme niveau. Samarbejdsaftalen gælder kun for medlemmer af Syddjurs Vandråd.
Medlemmer som allerede er tilsluttet den hidtidige aftale flyttes automatisk over til den nye aftale, med mindre man selv opsiger aftalen.
Det er vor opfattelse, at det enkelte vandværk ved tilslutning til aftalen opnår en besparelse i prøvetagningsomkostninger, som i de fleste tilfælde dækker kontingentet til vandrådet.
Aftalens priser oplyses af EUROFINS ved henvendelse Annette Vendel på tlf.: 70 22 42 56 eller mobil: 40 96 50 30.


Samarbejdsaftale med BL-Termografering
Syddjurs Vandråd har indgået aftale om termografering for Vandrådets medlemmer med:BL TermografiKaretmagervej 7A, 7000 FredericiaTlf.: 76 207 515 / 4063 2443email: termografi@bl-termografi.dkwww.bl-termografi.dkKontaktperson: Jacob Ramsgaard
BL-termografi er certificerede af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og dermed godkendt af TRYG forsikring til at udføre termografering på vandværker, der er forsikret gennem FVD / TRYG.Den indgåede aftale indeholder en specialpris for Vandrådets medlemmer.
Den er naturligvis frivillig, således det er op til det enkelte vandværk, om man vil benytte sig af aftalen.
Samarbejdsaftale med BL TermografiDe fleste vandværker, som er forsikret via Danske Vadværkers aftale med TRYG skal have gennemført termografering hvert 2. år. Vandrådet har derfor fornyet samarbejdsaftalen om termografering med BL Termografi. Vandrådets bestyrelse er overbevist om, at vi har forhandlet en rigtig god pris frem for Vandrådets medlemmer. Den meget fordelagtige pris er er lavere end hidtil og baseret på, at BL-Termografi kan samle opgaverne i puljer, så de kan planlægge deres arbejde rationelt.
Aftalen er udsendt fra sekretariatet til vandrådets medlemmer via e-mail. Heraf fremgår prisen for termografering.
Bestilling af termografering sker ved direkte henvendelse til BL-Termografi.
Prisen kan oplyses ved henvendelse direkte til Jacob Ramsgaard hos BL-Termografi på ovenstående telefonnr. eller ved henvendelse til Vandrådets sekretariat.


Aktuelt


Fra Syddjurs Kommune har Vandrådet medtaget en skabelon til udarbejdelse af beredskabsplaner. Der ud over har vi uploaded Danske Vandværkers vejledning nr. 300 om beredskabsplaner.
Name: SDV_HorisontalLogo.png.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Formand: Peter Johan Bruun | telefon: 29 62 06 49 | Email: formand@syddjursvandraad.dk
Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net