Syddjurs Vandråd
FRISK VAND FRA HANEN
Name: SDV_HorisontalLogo.png.
Kortlægning af grundvand
Kortlægning af grundvandsressourcer
Syddjurs kommune har modtaget information fra Naturstyrelsen vedr. kortlægning af Syddjurs Vest, hvor man bl.a. påregner at lave synkronpejling af vandværksboringer i løbet af næste år.
Hvem bliver berørt?Kommunen har sendt Vandrådet nedenstående dokumenter, hvoraf det fremgår, at kortlægningen af grundvandsressourcerne vil komme til at berøre den nordvestlige del af Syddjurs kommune.Af udbudsbrevet fremgår det mere specifikt, hvilke konkrete områder, der skal undersøges.
Se side 10 samt side 14 og fremad.


Aktuelt


Fra Syddjurs Kommune har Vandrådet medtaget en skabelon til udarbejdelse af beredskabsplaner. Der ud over har vi uploaded Danske Vandværkers vejledning nr. 300 om beredskabsplaner.
Name: SDV_HorisontalLogo.png.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Formand: Peter Johan Bruun | telefon: 29 62 06 49 | Email: formand@syddjursvandraad.dk
Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net