Syddjurs Vandråd
FRISK VAND FRA HANEN
Name: SDV_HorisontalLogo.png.
Vandforsyningsplan
Vandforsyningsplanen i høring.Syddjurs kommune har vedtaget at sende forslaget til ny vandforsyningsplan for kommunen i 8 ugers høring.Forslaget til Vandforsyningsplanen har været drøftet med følgegruppen, som består af medlemmer fra vandværksbestyrelser og formanden for Vandrådet.Da planen får afgørende betydning for kommunens vandværkers fremtid, herunder krav til ledelsessystemer, vandindvinding, forpligtelser og krav m.v. opfordrer Vandrådet til, at alle vandværker sætter sig grundigt ind i planen, også med henblik på at afgive høringssvar.Vandrådet vil derfor indbyde vandværkerne i kommunen til et møde:
ONSDAG, DEN 30. JANUAR 2013 KL. 19.00 på Rønde Højskole.Reserver dagen allerede nu.Nærmere indbydelse udsendes snarest.Vi er bekendt med, at kommunen også planlægger at indkalde til et møde om planen inden høringsfristens udløb
Møder i Følgegruppen for Vandforsyningsplanen
Vandrådets formand Sven Weel Jensen deltager som Vandrådets repræsentant i Følgegruppen
Referat af møde i følgegruppen 04-10-2012
10. marts 2011Kommunen havde inviteret Følgegruppen til møde torsdag den 8. marts kl 15 på Rådhuset i Ebeltoft. Her blev drøftet status på processen i udarbejdelse af den kommende vandforsyningsplan.Det er bl.a. besluttet at arbejde med 9 områder, hvor et vandværk udpeges som områdevandværk.
På mødet præsenteredes kort over vandværkernes nuværende forsyningsområder, som det er registreret i henhold til den kortlægning, som blev foretaget i 2011 (NIRAS - undersøgelsen) samt udkast til kort, som viser udstrækningen af de foreslåede 9 områder.
Se kortene nedenfor som PDF-filer. Kortene er lavet til A1 format, men kan udskrives A4 format når printeren indstilles til at tilpasse udskrivningen af PDF dokumentet til papirformatet.


Aktuelt
NB:
Repræsentantskabsmøde - tirsdag d. 26/4 kl. 18.30
Fra Syddjurs Kommune har Vandrådet medtaget en skabelon til udarbejdelse af beredskabsplaner. Der ud over har vi uploaded Danske Vandværkers vejledning nr. 300 om beredskabsplaner.
Name: SDV_HorisontalLogo.png.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Formand: Claus Carstensen | telefon: 21 29 16 99 | Email: formand@syddjursvandraad.dk
Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net